KBF Foundation (Stichting Karibu Basic Finance) richt zich vanaf haar oprichting in 2008 op het ontwikkelen en bevorderen van educatie, lokaal ondernemerschap, gezondheid & voorlichting alsmede de onderliggende sociaal maatschappelijke verhoudingen in gemeenschappen in ontwikkelingslanden en daarbuiten. Zij doet dit op basis van samenwerking en overleg met alle betrokkenen. De projecten die KBF Foundation ondersteunt en uitvoert zijn kleinschalig en richten zich op structurele verandering, zelfstandigheid en ontwikkeling.