KBF Foundation richt zich op het actief opzetten en ondersteunen van projecten die een doorbraak of een structurele verandering kunnen bewerkstelligen ten aanzien van de focusgebieden. Hierbij ligt de nadruk op verbinden en vertrouwen waardoor verbetering en verandering mogelijk wordt gemaakt.

De randvoorwaarden bij deze doelstelling zijn:

  • Concreet en meetbaar resultaat,
  • Projectmatig karakter,
  • Vliegwieleffect,
  • Herkenbare mijlpalen,
  • Duidelijke afspraken over (deel) doelen
  • Duurzaam,
  • Kennisoverdracht,
  • Authentiek,

 

De stichting treedt niet op als opdrachtgever maar als adviseur en facilitator, meewerkend aan het project.

Naast de randvoorwaarden die aan een project worden gesteld, gelden er ook eisen aan de samenwerking. De samenwerking met andere partijen geschiedt op basis van gelijkwaardigheid, er wordt gezocht naar verbinding met andere partijen die zich mede willen inzetten om de afgesproken doelen te realiseren.