KBF Foundation richt zich met haar projecten op drie focusgebieden: education, safety & health en economics. We kiezen ervoor om binnen onze aanpak te innoveren door de stichting en de manier waarop wij projecten ondersteunen en uitvoeren naar een 2.0 fase te brengen. Gebaseerd op onze visie dat verbetering en verandering tot stand kan worden gebracht door mensen en partijen te verbinden en door hen vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven. En de ‘guiding principles’ die ons helpen om onze doelstellingen te realiseren.

Bestaande projecten

In 2008 is de stichting gestart met het opzetten van een tweetal basis scholen en een school voor “mentally challenged” kinderen. De lagere scholen voorzien in de basis behoefte aan onderwijs voor kinderen. De school voor de mentally challenged” leert kinderen en jong adolescenten met een verstandelijke beperking een vaardigheid die ze op termijn kunnen inzetten om geld te genereren en te voorzien in hun dagelijkse behoefte.  De bestaande scholen zullen onderhouden worden, en in het bijzonder de school voor de “mentally challenged”. Het aantal workshops waar vaardigheden op verschillende vakgebieden worden bijgebracht worden uitgebreid.

We gaan onderzoeken hoe we de producten die zij vervaardigen als “fair trade” producten verkocht kunnen worden, en zal de stichting actief gaan kijken naar de verschillende (digitale) afzetmogelijkheden. Ook zal onderzoek gedaan worden of we dit concept in andere plaatsen in Kenia of andere ontwikkelingslanden kunnen ontwikkelen en implementeren.

 

Nieuwe projecten

In vervolg op de recente strategische herziening zijn wij bezig met de ontwikkeling van nieuwe projecten rondom onze focusgebieden, te weten Mobile Learning, Obesitas in Afrika en de KBF Charity Incubator. Hiervoor hebben wij/zoeken wij de samenwerking met verschillende (wetenschappelijke) organisaties en andere stichtingen om in onze focusgebieden duurzame projecten te realiseren.

 

 

NB: Door op  “+” teken voor projecten te klikken, ontvouwt zich een menu.  Wanneer u op de naam van een van bovengenoemde projecten klikt, is een algemene beschrijving van het project te lezen. Voor elk project staat eveneens een “+” teken,  door wederom hierop te klikken ontvouwt zich wederom een uitklapmenu met telkens drie onderdelen. U kunt hier nalezen wat KBF Foundation tot op heden heeft gerealiseerd met betrekking tot het betreffende project, wat zij voornemens is te gaan doen en kunt u foto’s bekijken.