Begin 2011 werd KBF Foundation benaderd door een oud-leerling en voormalig deputy van de Nimuyumba Primary School met de vraag of de stichting wilde kijken naar de Mwaligulu Primary School omdat de school kampte met een aantal problemen. Op de eerste plaats stond het gebouw op instorten en werd er buiten onder een boom les gegeven. De enige toilet die men had was recent ingestort en men had ook geen watertank waardoor men over onvoldoende water beschikte. De stichting is in gesprek gegaan met de directrice en de ouders om te bespreken hoe we gezamenlijk zouden kunnen werken aan de wederopbouw van de school. Dit heeft erin geresulteerd dat KBF Foundation deze school in november 2011 is gaan ondersteunen.

  • Mwaligulu Primary School telt 344 leerlingen waarvan 173 meisjes en 171 jongens
  • De school bestaat inmiddels uit 10 klaslokalen en een docentenkamer
  • De gemeenschap van Mwaligulu telt ongeveer 780 inwoners

 

Gerealiseerde projecten vanaf de start t/m mei 2019:

 

Op de Mwaligulu Primary School heeft KBF Foundation in deze periodede volgende projecten gerealiseerd:

  • Reparatie en renovatie van het eerste deel van het bestaande gebouw in verband met instortingsgevaar, hevige lekkage en ongedierte: vervangen dak en spanten, plaatsen nieuwe dakplaten, vergroten van de ramen, het opnieuw stucen van de muren, en het repareren van de vloeren en de schoolborden.
  • Een watertank gebouwd om te voorzien in de waterbehoefte.
  • Goten aan de klaslokalen gemaakt en met de watertank verbonden
  • Een bomenproject gestart. De inkomsten die gegenereerd worden met de verkoop van bomen worden aangewend voor algemene doeleinden ten behoeve van de school en de leerlingen.
  • De bouw van 2 toiletblokken, bestaande uit 4 toiletten voor meisjes en 4 toiletten voor jongens. Hiermee  wordt voldaan aan de vereisten van de overheid op het gebied van hygiëne.
  • In 2018 hebben we door middel van brainstormsessie aandacht besteed aan de verkoopkanalen en mogelijkheden van de bomen uit het bomenproject, ook is nagedacht over projecten die de school en gemeenschap tezamen kunnen opzetten en waarvan beide kunnen profiteren. Deze projecten zullen in 2019 verder worden uitgewerkt en de financiële aspecten ervan bestudeert worden.
  • In 2019 is de watertank gerenoveerd in verband met lekkage

 

 

Het streven is dat de Mwaliguly Primary School over drie jaar zelfstandig zonder de hulp van KBF Foundation kan voortbouwen aan haar toekomst doordat er uit verschillende projecten voldoende financiële middelen worden gegenereerd.