Begin 2008 heeft KBF Foundation in aanloop tot haar officiële oprichting de Nimuyumba Primary School geadopteerd uit de “boedel” van een stichting die ophield met haar werkzaamheden. In 2006 was door de oprichters reeds kennis gemaakt met de head teacher en de deputy van de school en deel genomen aan de realisatie van tal van projecten.

 •  Nimuyumba Primary School telt 284 leerlingen waarvan 126 meisjes en 158 jongens
 • De school bestaat uit 11 klaslokalen en een docentenkamer, en is in het bezit van een watertank
 • De gemeenschap van Nimuyumba telt ongeveer 800 inwoners

 

KBF Foundation heeft in de periode 2006 in aanloop tot haar oprichting tot mei 2019 de volgende projecten op deze school gerealiseerd:

 

 • Een bomenproject is gestart in 2006, de inkomsten die gegenereerd worden met de verkoop van bomen worden aangewend voor algemene doeleinden binnen de school;
 • In de periode 2006 – 2008 zijn een aantal klaslokalen gebouwd en een watertank aangelegd;
 • Twee gebouwen zijn voorzien van goten die leiden naar een watertank;
 • In de afgelopen jaren zijn er 8 latrines voor de jongens en 7 voor de meisjes gebouwd;
 • In 2009 zijn zonnepanelen geïnstalleerd ten behoeve van verlichting, zodat kinderen in de avond uren naar school kunnen komen om te studeren en zich voor te bereiden op examens; 
 • In 2010 zijn zowel de watertank, leidingen en de vloeren in de klaslokalen gerenoveerd;
 • Een EHBO kist is in 2011 aangelegd, deze wordt regelmatig aangevuld;
 • In 2012 is deelgenomen aan T4T. Teachers4Teachers is een organisatie van vrijwilligers met als doel de onderwijsontwikkeling in Kenia te bevorderen. T4T brengt onderwijsgevenden uit Nederland en Kenia met elkaar in contact. Ze werken samen met ongeveer 320 scholen in Kenia.
 • In de periode 2013-2017 zijn de goten aan de klaslokalen vervangen, schilderswerkzaamheden verricht, een bibliotheek opgezet, onderhoud aan de watertank gepleegd en is een stuk land in bruikleen gegeven ten behoeve van de uitbreiding van het bomenproject;
 • In 2018 hebben we door middel van brainstormsessie aandacht besteed aan de verkoopkanalen en mogelijkheden van de bomen uit het bomenproject, ook is nagedacht over projecten die de school en gemeenschap tezamen kunnen opzetten en waarvan beide kunnen profiteren. Deze projecten zullen in 2019 verder worden uitgewerkt en de financiële aspecten ervan bestudeert worden.

 

 

Het streven is dat de Nimuyumba Primary School over twee jaar zelfstandig zonder de hulp van KBF Foundation kan voortbouwen aan haar toekomst doordat er uit verschillende projecten voldoende financiële middelen worden gegenereerd.