De wereld telt achthonderd miljoen mensen met chronische honger, maar er zijn ook landen waar ruim zeventig procent van de volwassen bevolking lijdt aan obesitas of overgewicht. De wereldbevolking wordt dikker en dikker. Bijna twee miljard mensen hebben overgewicht of zijn zelfs obees. Wereldwijd zijn er ruim veertig miljoen kinderen van vier jaar en jonger te zwaar. Een kwart van die kinderen woont in Afrika: in de sub-Sahara steeg het aantal kinderen met overgewicht van vier miljoen in 1990 tot tien miljoen in 2012.

Obesitas is een medische aandoening waarbij zich zoveel lichaamsvet heeft opgehoopt dat dit een negatief effect kan hebben op de gezondheid. Dit kan leiden tot een kortere levensverwachting en/of meer gezondheidsproblemen. De autoriteiten beschouwen het dan ook als een van de ernstigste problemen voor de volksgezondheid in de 21e eeuw.  Vaak gezien als 'welvaartsziekte' is obees dat al lang niet meer: juist in de allerarmste regio’s van de wereld zijn overgewicht en obesitas bezig met een enorme inhaalslag.

Obesitas vergroot het risico op verschillende ziekten, met name hartaandoeningen, type 2 diabetes, obstructieve slaapapneu, bepaalde vormen van kanker, artrose en astma. Obesitas wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van een buitensporige inname van voedselenergie (te veel eten), gebrek aan lichaamsbeweging en genetische aanleg. Mensen met obesitas hebben vaak last van hun zwaarlijvigheid. Ze kunnen door het extra gewicht vaak moeilijker lopen en bewegen. Dit belemmert hen vervolgens in het verhogen van hun activiteitenniveau teneinde gewicht te verliezen.

Overgewicht is een 'armoedeziekte' geworden. Een 'silent killer' die leidt tot hart- en vaatziekten en diabetes. Aandoeningen die zelden op tijd worden ontdekt. Op dit moment sterven wereldwijd al meer mensen door overvoeding dan door ondervoeding. Ook in ontwikkelingslanden maar ook in andere Afrikaanse landen met veel groeiende economieën, verstedelijking en een middenklasse die steeds een beetje meer te besteden heeft is armoede is de grootste risicofactor voor hart- en vaatziekten door geen toegang tot zorg, slecht voedsel en veel stress.

Zoals hierboven beschreven kiezen wij als stichting voor de problematiek rondom Obesitas en dan met name in Afrika, een snel groeiend continent waar wij de afgelopen jaren veel lokale ervaring hebben opgedaan.

 

Activiteiten

In 2019 zullen in samenwerking met (lokale) wetenschappers, onderwijsinstellingen en de overheden een eerste voorlichtingscampagnes en een researchprogramma opgestart worden alsmede concrete projecten uitgewerkt worden. Jaarlijks zullen we een update omtrent dit thema verzorgen in ons jaarbericht en in de tussentijd zal er meer informatie beschikbaar komen via onze website, nieuwsberichten per mail en ander sociale media. Op dit moment is reeds intensief contact met arts en schrijver van het boek “Vet arm” Steven van de Vijver om invulling te geven aan dit onderwerp.