Binnen de gemeenschap van Nimuyumba is er naast een primary school ook een school voor mentally challenged children. Dit is een school waar zowel geestelijk als lichamelijk gehandicapte kinderen worden opgevangen. Het doel van de school is deze kinderen/jong volwassenen zelfstandig te leren werken en uiteindelijk voor zichzelf te kunnen zorgen.

 

De School for mentally challenged children houdt zich naast educatie bezig met het maken van onder andere kralen kettingen, pannenonderzetters en placemats van palmbladeren, voddenmatten en vliegennetjes versierd met kralen. Deze producten worden verkocht en met de opbrengst wordt nieuw educatief materiaal aangeschaft.

 

Momenteel vangt de school 19 leerlingen op en zijn er 3 docenten werkzaam waardoor er sprake is van een intensieve begeleiding. De leerlingen zijn zowel geestelijk als lichamelijk gehandicapten. Aandachtspunt van de stichting is de lichamelijk gehandicapten zoveel mogelijk te betrekken in het reguliere onderwijs. De leerlingen zijn onder verdeeld in drie groepen gebaseerd op de leeftijd van de kinderen. De gemiddelde leeftijd ligt aanzienlijk hoger in vergelijking tot een Primary School.

 

Gerealiseerde projecten in de periode 2012 t/m mei 2019:

KBF Foundation heeft in de periode 2012 tot en met heden een aantal projecten uitgevoerd waaronder de aanbouw van een extra unit laten. Door gebrek aan ruimte voor het huidige aantal leerlingen en de vraag naar opvang omdat in de nabije omgeving geen andere school voor deze kinderen aanwezig is, heeft KBF Foundation extra ruimte laten aanbouwen. De unit bestaat uit twee lokalen en opberg ruimte voor het lesmateriaal. Ook is veel energie en tijd gestoken in het aantrekken en enthousiasmeren van vakleerkrachten om docenten de vaardigheden van hun specifieke ambacht te onderwijzen. De docenten verbonden aan de school voor de mentally challenged children brengen op hun beurt de stof aan de kinderen over in het tempo en tijdsbestek dat passend is. Daarnaast is bijpassend lesmateriaal aangeschaft.

 

We streven ernaar om het aantal workshops waar vaardigheden op verschillende vakgebieden worden bijgebracht verder uit te bereiden. Tevens gaan we onderzoeken hoe we de producten die zij vervaardigen als “fair trade” producten verkocht kunnen worden, en zullen we actief gaan kijken naar de verschillende (digitale) afzetmogelijkheden.