KBF Foundation (statutair Stichting Karibu Basic Finance) heeft een ANBI status, dat wil zeggen dat zij een algemeen nut beogende instelling is.

 

Handelsregister: 34312337

Fiscaalnummer: 8199.08.964

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Mevrouw K.E. de Beer, voorzitter
De heer B.T. Thus, penningmeester & secretaris
Mevrouw M. Schaap
De heer A. van Leusden

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

 

Beleidsplan 2019-2030

In de afgelopen periode heeft het bestuur gewerkt aan het beleidsplan 2019-2030, De focusgebieden van de stichting voor de komende jaren zijn hierbij verder uitgewerkt. We kiezen ervoor om binnen onze aanpak te innoveren door de stichting en de manier waarop wij projecten ondersteunen en uitvoeren naar een 2.0 fase te brengen.

Naar aanleiding van de recente strategische herziening zijn wij op dit moment bezig met het opzetten van nieuwe projecten rondom onze centrale thema’s, dit vraagt wel een lange adem en samenwerking met verschillende (wetenschappelijke) organisaties en andere stichtingen. Met behulp van onze ‘guiding principles’ is dit de nieuwe weg die moet worden ingeslagen om te onze doelstellingen te realiseren.

 

Beleidsplan KBF Foundation 2019-2030 (pdf)

 

Financiële verantwoording wordt gegeven in bijgevoegde jaarrekening 2022 en het financieel verslag:

Financieelverslag 2022 KBF Foundation (pdf)

Jaarcijfers 2022 KBF Foundation (pdf)

 

Jaarcijfers 2021 KBF Foundation (pdf)

Jaarcijfers 2020 KBF Foundation (pdf)

Jaarcijfers 2019 KBF Foundation (pdf)

Jaarcijfers 2018 KBF Foundation (pdf)

Jaarcijfers 2017 KBF Foundation (pdf)