Missie

Sinds 2008 richt KBF Foundation zich op het ontwikkelen en bevorderen van educatie, lokaal ondernemerschap, gezondheid & voorlichting alsmede de onderliggende sociaal maatschappelijke verhoudingen in gemeenschappen in ontwikkelingslanden en daarbuiten. Zij doet dit op basis van samenwerking en overleg met alle betrokkenen. De projecten die KBF Foundation ondersteunt en uitvoert zijn kleinschalig en richten zich op structurele verbetering, verandering, zelfstandigheid en ontwikkeling.

 

Visie

 

“Verbetering en verandering door mensen te verbinden en hen vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven”

 

Guiding principles

Verbetering:
•    door een integrale en structurele aanpak;
•    op het gebied van educatie, gezondheid  & voorlichting ;
•    door het stimuleren van ondernemerschap.

Verandering:
•    samen met direct betrokkenen op basis van vrijwilligheid;
•    door gebruik te maken van en bij te dragen aan (wetenschappelijk) onderzoek;
•    structuur neer te zetten, daarna zelf doen.

Verbinding:
•    door samenwerking met wetenschappers, organisaties en anderen die een bijdrage kunnen leveren;
•    oplossingsgericht denken;
•    vraag uit de gemeenschap;
•    met verschillende partijen uit de lokale gemeenschap.

Vertrouwen:
•    in eigen maakbaarheid ;
•    in de gemeenschapskracht ;
•    door een proces van bewustwording wordt geleerd dat men - met hulp - de eigen situatie kan beïnvloeden en veranderen.

Verantwoordelijkheid:
•    door inzet direct betrokkenen;
•    door het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het project;
•    voor toezeggingen en beloften die worden gedaan.