Het verbeteren van het onderwijs is een van de belangrijkste aandachtsgebieden waar KBF Foundation zich op richt. Naast de ondersteuning van bestaande en de meer traditionele projecten willen we ook het onderwijs toegankelijker en kansrijker maken door de ontwikkeling en uitrol van een mobile education = M-learning programma.

M-Learning

Ontwikkeling van mobile education = M-Learning – dit project richt zich in eerste instantie op Afrika. Binnen ons programma M-Learning richten we ons in eerste instantie op twee gebieden: 
•    Ontwikkelingskant gericht op de reguliere onderwijsvakken binnen het basis onderwijs;
•    Ontwikkelingskant gericht op het vroegtijdig leren programmeren (coderen) door  jongeren om hen goed aan te laten sluiten op de technologisch gedreven wereld waarin we leven. 

Achtergrond
Sinds de jaren zestig hebben verschillende informatie- en communicatietechnologieën grote belangstelling gewekt in Sub-Sahara Afrika als een manier om de toegang tot onderwijs te verbeteren en de kwaliteit en toegankelijkheid ervan te verbeteren. Leraren en studenten zijn geconfronteerd met een extreem tekort aan lesmateriaal. Het aantal beschikbare lesboeken is beperkt, zeer weinig studenten hebben individuele toegang tot leerboeken in de klas of thuis. Gezien het tekort aan studieboeken op veel Afrikaanse scholen, worden tablets en mobiele telefoons in toenemende mate door overheden en internationale organisaties gezien als een oplossing om toegang te bieden tot leermateriaal.

Digitaal
Mobiele telefoons zijn reeds ruimschoots geïntegreerd in het dagelijks leven van de overgrote meerderheid van de consumenten in de regio Afrika. Dit jonge continent (gemiddelde leeftijd 20) is een early adopter en innovatief in alles digitaals en met mobiele technologie. Zowel de universele toegang als een toename van de penetratie van mobiele telefoons ontwikkeld zich razend snel. Het aantal smartphone connecties zal volgens McKinsey meer dan verdubbelen tot 636 miljoen in de periode 2015-2022 (dit is twee keer zoveel als in Amerika en ongeveer evenveel als in Europa). Dit wijst op een sterke mogelijkheid dat studenten, leerlingen en leraren, alsmede consumenten, mobiele telefoons zullen gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder ook onderwijs.

Mobiel leren (M-learning) toegangspoort
Mobiel leren gaat steeds meer een cruciale rol gaan spelen in Afrika. Opgemerkt moet worden dat m-learning e-learning heeft gebracht voor de plattelandsgemeenschappen van Afrika. M-learning is de toegangspoort tot e-learning voor de meeste leerlingen in Afrika, omdat de snelgroeiende draadloze infrastructuur steeds beter voldoet aan hun toegangsbehoeften. Afrika springt in feite van een niet-bestaande e-learning infrastructuur naar een draadloze e-learning infrastructuur.

Mobiel leren (M-Learning) is een verlengstuk van elektronisch leren (e-learning) en heeft het potentieel om leren nog meer beschikbaar en toegankelijk te maken dan in bestaande e-learning omgevingen. De rol die communicatie en interactie speelt in het leerproces is een kritische succesfactor. Het is in deze context dat m-learning kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Het biedt mogelijkheden voor het optimaliseren van de interactie tussen docenten en studenten, tussen leerlingen en tussen leden van communities. Draadloze en mobiele technologieën maken het ook mogelijk om leermogelijkheden te bieden aan leerlingen die geen infrastructuur hebben voor toegang zoals de rurale afgelegen gebieden.

Verbinding
Leren programmeren via de mobiele telefoon is in Nederland al redelijk ontwikkeld, er is een grote hoeveelheid apps beschikbaar. In Afrika is dit nog geenszins het geval, terwijl daar juist de technologische ontwikkeling heel hard gaat. Door gebruik te maken van de Nederlandse kennis en beschikbaarheid van verschillende apps in samenwerking met onder andere Andela, opleidingsinstituut in Afrika op het gebied van programmeren  (https://homestudy.andela.com/) en de TU Delft die in het verleden een online cursus programmeren voor kinderen heeft ontwikkeld, zal hier snel een invulling aan gegeven kunnen worden.

Activiteiten

In 2019 zijn brainstormsessies opgezet met (lokale) wetenschappers, onderwijsinstellingen, De Wereldbank en stichtingen als het Nederlandse Teachers4Teachers, TU Delft met als doel aanvullende projecten & onderzoek hiervoor te kunnen definiëren en van hieruit een programma op te stellen voor de komende jaren. Het eerste M-Learning programma zal naar alle waarschijnlijkheid in de 2e helft van 2019 van start gaan.